ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

วัสดุและสมบัติของวัสดุ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสหนังสือ  R01314

ชื่อหนังสือ  วัสดุและสมบัติของวัสดุ

ชื่อผู้แต่ง  ผศ. ดร. ชาตรี   เกิดธรรม

สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

พิมพ์ครั้งที่  1 ปีที่พิมพ์  กุมภาพันธ์  2548

ราคา 1200 บาท  

จำนวนหน้า  63 หน้า

เมื่อเรามองไปรอบๆ ตัว  เราจะเห็นวัสดุต่างๆ  มากมาย  มีทั้งวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ  เช่น ไม้ ดิน หิน เหล็ก  และวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์  เช่น พลาสติก ยางสังเคราะห์  วัสดุต่างๆเหล่านี้มีสมบัติแตกต่างกันถูกนำมาใช้ประโยชน์แตกต่างกันออกไป  ซึ่งอาจมีการนำมาใช้โดยตรง  หรืออาจมีการแปรรูปก่อนนำมาใช้ก็ได้

วัสดุและสมบัติของวัสดุ  เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัสดุต่างๆ ที่เราใช้ในทุกๆวัน เช่น  วัสดุในชีวิตประจำวัน  ชนิดของวัดุ  สมบัติของวัสดุ  สมบัติของสารและสถนะของสารและอีกมากมาย

 

เรื่อง  กลุ่มโลหะ

โลหะ  เป็นอนินทรีสาร  ที่มีธาตุเป็นโลหะอย่างน้อยประกอบหนึ่งธาตุ  และบางครั้งอาจมีธาตุที่ไม่ใช่โลหะบางชนิดเจือปนด้วย  สมบัติ  คือ  มันวาว  มีความแข็งแรง  และความเหนียวสูง  มีความสามารถนำความร้อนและกระแสไฟฟ้าได้ดี  รวมทั้งสามารถขึ้นรูปได้ดี  แบ่งได้ 2  ชนิด  คือ  โลหะบริสุทธิ์  และโลหะผสม