ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

ชาร์ลส ดาร์วินและทฤษฏีวิวัฒนาการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสหนังสือ  R00503

ชื่อหนังสือ  ชาร์ลส  ดาร์วินและทฤษฏีวิวัฒนาการ

ชื่อผู้แต่ง  สตีฟ  พาร์กเกอร์

สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่  1 ปีที่พิมพ์  กุมภาพันธ์  2537

ราคา 95 บาท   

จำนวนหน้า  32 หน้า

ทฤษฎีวิวัฒนาการถือเป็นแนวคิดสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการศึกษาธรรมชาติ เนื่องจากเป็นฐานแห่งกรอบความคิดที่นักชีววิทยาจะใช้ศึกษาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจัดสัตว์และพืชเป็นกลุ่มเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทฤษฎีวิวัฒนาการชี้ทางให้เห็นว่า ทำไมสิ่งที่มีชีวิตจึงมีรูปลักษณ์หรือวิถีการดำรงชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ ถือเป็นคำอธิบายแจ้งชัดที่สุดสำหรับซากดึกดำบรรพ์ และเป็นแก่นสำคัญในการศึกษาเรื่อง จุดกำเนิดของชีวิต

ชาร์ลส ดาร์วิน และทฤษฎีวิวัฒนาการ  เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์  มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้  เช่น  รอบโลกบนเรือบีเกิล  วิวัฒนาการที่เส้นศูนย์สูตร  หวนคืนสู่อังกฤษ  หนังสือสะเทือนโลก  การดิ้นรนต่อสู้เพื่อการยอมรับ  โลกหลังยุคดาร์วิน  และโลกในยุคดาร์วิน  ส่วนเรือที่จะแนะนำคือ  นกฟินช์ของดาร์วิน

เรื่อง นกฟินช์ของดาร์วิน

นกฟินช์  13 สปีชีส์พบได้แต่เฉพาะในหมู่เกาะกาลาปากอสเท่านั้น แต่ละสปีชีส์มีจะงอยปากเฉพาะตัว ซึ่งก็เหมาะแก่การกินอาหารแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น

1.นกกราวนด์ฟินช์ขนาดใหญ่ มีจะงอยปากหนาขนาดใหญ่ เหมาะแก่การกระเทาะเปลือกเมล็ดหนาๆ

2.นกกราวนด์ฟินขนาดกลาง มีจะงอยปากเล็กย่อมกว่า แต่ก็แข็งแรงพอที่จะกระเทาะเปลือกไม้ขนาดกลางได้

3.นกวอร์เบลอร์ฟินช์ มีจะงอยปากแหลมเรียวยาว เหมาะแก่การสอดเข้าไปจับแมลงในเปลือกไม้

4.นกกราวนด์ฟินช์ขนาดเล็ก มีจะงอยปากเล็กแต่แข็งแรง เหมาะแก่การกระเทาะเมล็ดแข็งเล็กๆ

ในปัจจุบันนี้ นกฟินช์ถือเป็นตัวอย่างวิวัฒนาการได้ หมู่เกาะกาลาปากอสเกิดขึ้นจากภูเขาไฟใต้น้ำเมื่อไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมา สันนิษฐานได้ว่า นกฟินช์บนเกาะเล่านี้จะถูกลมพายุพัดหอบมาจากแผ่นดินใหญ่ บนเกาะมีพืชและสัตว์กิดขึ้นอยู่แล้ว นกฟินช์มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ สปีชปส์ดั้งเดิมมีวิวัฒนาการแตกออกเป็นหลายสปีชีส์ สาเหตุเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับอาหาร นกแต่ละสปีชีส์จะไม่แย่งอาหารกันกิน!!