ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

คนเชิดหุ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัส    800673

เรื่อง   คนเชิดหุ่น       

ผู้แต่ง    นงนุช   ปุ้งเผ้าพันธ์          

สำนักพิมพ์   วัฒนาพานิช  จำกัด

จำนวนหน้า   172    หน้า

ราคา    170    บาท

 

สารบัญ

แสดงทางโทรทัศน์

หุ่นกรมศิลปากร

หุ่นคณะขุนทอง

หุ่นกระบอกคณะเพชรหนองเรือ

สารบัญ   เรื่อง  หุ่นกระบอกคณะเพชรหนองเรือ

หุ่นกระบอกคณะเพชรหนองเรือ เป็นหุ่นกระบอกที่แสดงในลักษณะของหมอลำหมู่  การเดินเรื่องและการเดินกลอนเป็นลำหมู่ทุกประการ  จะต่างกันตรงผู้แสดง  แทนที่จะเป็นคนกับเป็นหุ่นกระบอกซึ่ง  มีคนเป็นผู้เชิด