ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

ขอเป็นคนใหม่ที่หยัดยืนอย่างมั่นใจ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค้ด   800189
ชื่อหนังสือ  ขอเป็นคนใหม่ที่หยัดยืนอย่างมั่นใจ
ผู้แต่ง  ดร.ปิ่นณ์ฬยาข์  สุนารทพิณ
พิมพ์ครั้งที่ 1  กรกฎาคม  2548
สำนักพิมพ์  mind  publishing
จำนวน 160   หน้า
ราคา 139 บาท  
มีหลายคนในสังคมพยายามเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างโดยยึดความรู้สึกจากการยอมรับนี้ว่า  เป็นสาระสำคัญของวิถีชีวิต  ปล่อยให้ผู้อื่นมีอิทธิพลครอบงำเหนือชีวิต  ด้วยการใช้ชีวิตไปกับการยอมตามและทำสิ่งต่างๆเพื่อให้คนอื่นยอมรับ ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับการอ้างสิทธิ์ในการมีชีวิตเพื่อตนเอง
ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงถึงสาเหตุเบื้องหลังของจิตใจมนุษย์ที่มีบ่อเกิดจาก  ความกลัว ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้เราได้ศึกษาวิธีการ ทางแก้ที่เราสามารถเข้าใจและจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นทำให้เราเชื่อมั่นสามารถสร้างจุดยืนของตัวเองภายในสังคมได้
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากสามารถทำให้เรารู้ว่าภาวะที่เราไม่มั่นใจตัวเอง ยอมให้คนอื่นมาบงการชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร เราควรที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะได้เข้มแข็งขึ้นอย่างพอเพียงและจะขจัดความไม่มั่นใจออกไปได้ แนะนำที่ห้องสมุดโรงเรียน