ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

สามก๊ก เล่ม 3 ตอนสาวงามพลิกแผ่นดิน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

800454
ชื่อหนังสือ สามก๊ก เล่ม 3 ตอนสาวงามพลิกแผ่นดิน
ผู้แปล กนกวรรณ  สาโรจน์  
สำนักพิมพ์  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
จำนวน 192   หน้า
ราคา 158 บาท

       สามก๊กเป็นการแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่ที่นำไปสู่สงครามนี่เองที่เป็นบ่อเกิดของกลยุทธ์หรือกลวิธีเอาชนะข้าศึก ดังนั้นจึงพบกลยุทธ์มากมายในสามก๊ก กลยุทธ์ในเรื่องสามก๊ก ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาความจำได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์ในเรื่องสามก๊กนี้สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้แต่ไม่ใช่เพ่อเอาชนะอย่างสมัยก่อนแต่เพื่อให้รู้เท่าทันคนอื่น รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่ใช่ให้ก้าวร้าว ต่อต้านแต่เพื่อให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
สามก๊กเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าทุกยุคทุกสมัยสำหรับสามก๊กในตอนสาวงามพลิกแผ่นดินนั้น จะใช้อุบายในการร้อยห่วง ในการต่อสู้ ซึ่งอุบายการร้อยห่วงก็คือ อ้องอุ้น บอกจะยกเตียนเสียนให้กับลิโป้แต่จะมอบ ให้ตั๋งโต๊ะ อุบายนี้ที่อ้องอุ้น ใช้เป็นการโจมตีข้าศึกโดยไม่ให้สามารถหนีไปไหนได้โดยทำให้ข้าศึกผิดใจกันเองทำให้กำลังอ่อนแอลงเหมือนกับการที่อ้องอุ้นส่งเตียนเสียวไปทำให้ตั๋งโต๊ะกับลิโป้ผิดใจกัน นี้ก็เป็นอุบายในสามก๊ก ยังมีกลอุบายอีกมากมายที่น่าสนใจและสนุกสนานแถมยังได้รับความรู้อีกด้วย ก็ขอให้เพื่อนๆไปอ่านกันเยอะๆนะคะ