ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

เรื่องเล่ามหาสนุกจากป่าสีเขียว “จิ้งจอกแดงผจญภัย”

อีเมล พิมพ์ PDF

 

8000969

ชื่อหนังสือ  เรื่องเล่ามหาสนุกจากป่าสีเขียว “จิ้งจอกแดงผจญภัย”

ผู้แต่ง  ธอร์นทัน  ดับบลิว.เบอเกตส์

ครั้ง/ปีที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งแรก   มีนาคม   2553

สำนักพิมพ์   บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

ราคา   135    บาท

หนังสือเรื่อง   เรื่องเล่าจากมหาสมุทร จากป่าสีเขียว ตอนจิ้งจอกแดงผจญภัย 2 นี้เป็นหนังสือชุดนิทานก่อนนอนสำหรับเด็ก ที่ผู้เขียนแต่งเรื่องราวเหล่านี้เพื่อเล่าเป็นนิทานก่อนนอนให้ลูกชายเขาฟัง ต่อมาเรื่องเล่าชุดนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมเยาวชนเล่มเล็กระดับคลาสสิค  หรือวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ชื่นชอบของเด็กและเยาวชนทุกระดับอายุต่อเนื่องกันมานานถึง 100 ปี เรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องเล่าชุดนี้กลั่นกรองมาจากความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นพ่อที่มีต่อลูกชาย   ที่ปรารถนาจะปลูกฝังความรู้ ความรักและความสงบแห่งธรรมชาติละชีวิตของสัตว์ต่างๆไว้เป็นความคิด ความรู้สึกในตัวลูกเพื่อหล่อหลอมให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ ตัวละครเกือบทั้งหมดในวรรณกรรมชุดนี้เป็นสัตว์ยกเว้นเหล่าสายลมหรรษาและเด็กชายลูกเจ้าของฟาร์ม ตัวละครเอกแต่ละตัวสะท้อนนิสัยหลักๆของมนุษย์