ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

การเขียนเรื่องสั้นจากภาษิตและคำพังเผย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

800442

การเขียนเรื่องสั้นจากภาษิตและคำพังเผย  

ผู้เขียน  ถวัลย์   มาศจรัศ  

พิมพ์ครั้งที่๑ พ.ศ. ๒๕๔๐  

จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย  บริษัท  ต้นอ้อ  แกรมมี่  จำกัด

ราคา  ๑๒๕  บาท  

จำนวนหน้า  ๑๓๙  หน้า

หนังสือคู่มือการเขียนเรื่องสั้นจากสุภาษิตและคำพังเผย ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นตัว

เรื่อง  กำเนิดของวรรณกรรม บทที่ 3  ก่อนมนุษย์จะรู้จักคิดค้นตัวหนังสือขึ้นมาเพื่อหัเป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนั้น  ชีวิตที่ต้องผจญภัยในการล่าสัตว์มาเป็นอาหารและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองได้รับการถ่ายทอดโดยการใช้ลัญลักษณ์ผ่านการขีดเขียน  และมนุษย์ได้พัฒนาในเรื่อง ของการพูดแล้ว  เรื่องต่างๆ  ในชีวิตก็ได้รับการเล่าขานจากคนผู้หนึ่งไปสู่คนอีกผู้หนึ่งแล้วขยายวงกว้างออกไป