ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

กวีศรีอยุธยา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

800413
กวีศรีอยุธยา
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย 117-119 ถนนเฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
จัดจำหน่าย สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย จำกัด
ราคา 110 บาท
จำนวน 148 หน้า


หนังสือเรื่องกวีศรีอยุธยาให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกวีนิพนธ์ เพื่อให้รู้การเล่นคำได้คล่อง สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยได้อย่างดีเลยครับ

 

บทที่ 1 โลก หน้า 1

    ๑

    โลกนี้มิอยู่ด้วย   มณี เดียวนา

ทรายและสิ่งอื่นๆมี   ส่วนสร้าง

ปวงธาตุต่ำกลางดี   ดุลยภาพ

ภาคจักรพาลมิร้าง   เพราะน้ำแรงไหน

    ๒

    ภพนี้มิใช่หล้า   หงส์ทอง เดียวเลย

กาก็เจ้าขอครอง   ชีพด้วย

เมาสมมุติจองหอง   หินชาติ

น้ำมิตรแล้งโลกม้วย   หมดสิ้นสุขศานต์