ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

กลเม็ดการเขียนให้เก่ง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด  800541

ชื่อหนังสือ เรื่อง กลเม็ดการเขียนให้เก่ง

ผู้แต่ง  สมบัติ  จำปาเงิน

สำนักพิมพ์   สถาพรบุ๊คส์             

พิมพ์ครั้งที่ 4 มกราคม 2553

จำนวนหน้า  280  หน้า       

ราคา  200  บาท

เนื้อหา

“ลับปากกาคอยอนาคต การพูดดี เขียนดี เป็นอุปกรณ์สำคัญ  ในความก้าวหน้าของท่าน หนุ่มสาวที่หวังความก้าวหน้าในอนาคต ต้องเตรียมลับปากกาให้ดี  การเขียนหนังสือได้ดีกว่าคนอื่น  เป็นความได้เปรียบในกิจการทุกอย่าง….”

หนังสือ “กลเม็ดการเขียนให้เก่ง” เล่มนี้  ถือกำเนิดมาจากการที่ผู้เรียบเรียงได้มีโอกาสสอนวิชาการประพันธ์ วิชาการเขียน มาเขียน มาเป็นเวลาหลายปี ได้พยายามศึกษาเนื้อหาจากตำรา เข้าไปรับการอบรมสัมมนาตลอดจนซักถามข้อข้องใจจากนักเขียน ครู- อาจารย์เก่าๆ เก็บความรู้มารวบรวมไว้ จนมีบรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหายได้ทราบต่างให้กำลังใจขอให้เรียบเรียงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเล่มพอจะนำเผยแพร่ออกไปได้ แทนที่จะปล่อยทิ้งกระจัดกระจายแล้วไปในที่สุด