ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

การเล่านิทาน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

80063

หนังสือ การเล่านิทาน

ผู้เเต่ง  วรรณี  ศิริสุนทร

บริษัท  ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด

พิมพ์ครังที่ 2  พ.ศ.2539

ราคา  125

จำนวนหน้า 125เนื้อหา

การเล่านิทาน มีมาตั้งเเต่สมัยโบราณเล้ว แต่ก่อนก็เป็นการเล่าปากต่อปากต่อมาก็ได้มีการจัดพพ์

ไม่ว่าจะเป็นการบอกประวัติและความเป็นมาของนิทานเเละวรรณกรรมต่างๆของนิทานและประเภทของนิทาน

หลักเกณฑ์ในการเลือกนิทานเเละวรรณกรรมในชัวโมงนิทาน  เทคนิคเเละศิลปะในการเล่านิทาน  หุ่น  การใช้สื่อชนิดต่างๆ

ประกอบการเล่านิทาน  การดำเนินการเล่านิทานและการเขียนโครงการเล่านิทาน......