ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

พลังแห่งสีสัน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700384

ชื่อหนังสือ   พลังแห่งสีสัน

ผู้เขียน   วอล์กเกอร์,  มอร์ตัน.  แปลและเรียบเรียง เกรียงศักดิ์  กำลังสินเสริม

สำนักพิมพ์  บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น  จำกัด(มหาชน)   พิมพ์ครั้งที่-2538

จำนวนหน้า  171  หน้า

ราคา  128  บาท

คุณทราบหรือไม่ว่า.......

“สี”   มีประวัติเชิงสังคมวิทยา___เป็นอย่างไร  สามารถอธิบายได้  ดังนี้

ประวัติเชิงสังคมวิทยาของสี  เป็นการศึกษาปฎิสัมพันธ์ของคนในสังคมและการตีความหมายของสีต่าง ๆ  ยกตัวอย่างเช่น

สีน้ำเงิน………

นักมนุษวิทยาคิดว่าสีน้ำเงินยังไม้ได้รับการแยกแยะออกเป็นสีเอกเทศในช่วง  2-3  พันปีแรกของมนุษย์ยุคใหม่  จนกระทั่งประมาณ  5,000  ปีก่อนคริสต์กาล   ผู้คิดค้นว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มสีดำ  ชาวฮิบรูไม่ได้แยกแยะระหว่างสีน้ำเงินและสีม่วง  สีน้ำเงินเป็นสีที่หายากที่สุดในธรรมชาติ  เป็นสัญลักษณ์ของความสุข  ความหวัง  ความจริง  ความสงบและความห่างเหิน  ใช้มากในทางการแพทย์  เสื้อผ้า  และการตกแต่งภายในบ้าน

เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสีน้ำเงินมีประวัติเชิงสังคมวิทยาของสีนั้นเป็นอย่างไร  ถ้าหากสนใจในเรื่องประวัติเชิงสังคมวิทยาของสีต่าง ๆ  อาทิเช่น  สีดำ  สีแดง  สีเหลือง  สีขาว  สีเขียว  สีม่วง  สีน้ำตาล  และสีเทา  ขอแนะนำหนังสือ พลังแห่งสีสัน (ผู้เขียน วอล์กเกอร์,  มอร์ตัน.) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสี

ในหนังสือพลังแห่งสีสันนี้มิได้มีแค่เรื่องประวัติเชิงสังคมวิทยาของสีเพียงอย่างเดียวนะคะ  ยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่เป็นความน่าอัศจรรย์  เช่น  การรักษาโรคด้วยสี  สีกับการตลาด  รัตนชาติกับการบำบัดรักษาโรค  ข้อมูลทั้งหมดเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์และนำเสนออย่างเป็นขั้นตอน  สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

อย่าลืมนะคะ...หนังสือพลังแห่งสีสัน สามารถหยิบอ่าน