ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

เทคนิคการวาดภาพบุคคลสำคัญ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700357

ชื่อหนังสือ          เทคนิคการวาดภาพบุคคลสำคัญ

ผู้เขียน               ลาภ  อำไพรัตน์

สำนักพิมพ์           สิปประภาการพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่           1 พ.ศ.2551

จำนวนหน้า         200 หน้า

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเทคนิคการวาดภาพบุคคลสำคัญมีการบอกความหมายของภาพเหมือน วัสดุที่ใช้ในการเขียนเส้นให้เป็นภาพ การจับดินสอ ลักษณะการเขียน รูปแบบการเขียนมุมมองของภาพ ทฤษฎีตายตัวของแสงเงา และจะได้รู้ว่าความหมายของภาพเหมือนกับภาพคนเหมือนถือเป็นคนละเรื่องกัน

เป็นหนังสือสถานะได้เพียงแค่ภาพร่างนามธรรมที่อาศัยอยู่ในสมองของคนเขียนว่า  ทุกชีวิตที่ถูกวาดภาพออกมาล้วนมีผลในการเขียนหรือวาดออกมาทั้งนั้น อันเป็นแรงกระตุ้นต่อผลงานของแต่ภาพไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

มีเนื้อหาครอบคลุมหลายอย่างอาทิเช่น

-ความหมายของภาพเหมือน

-วัสดุ-อุปกรณ์ในการเขียนเส้นให้เป็นภาพ

-เขียนให้เร็ว

-ภาพเหมือนจากภาพวาด

-ปอกเปลือกดินสอ

-สัดส่วนของใบหน้ามนุษย์