ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

โปสเตอร์เบื้องต้นภาพคนเหมือน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700155

โปสเตอร์เบื้องต้นภาพคนเหมือน 

จัดเขียนโดย  ลาภ อำไพรัตน์  Computer  Grafphic  ยรรยง   สิงห์สันติ์ 

พิมพ์ครั้งที่  1  เมื่อเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2548   

จัดพิมพ์โดย   สำนักพิมพ์   เศรษฐศิลป์  จำกัด  

ราคา   390   บาท 

จำนวน   100  หน้า  

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพคนเหมือน  หรือเหมาะสำหรับครูที่จะใช้สอนนักเรียนเกี่ยวกับศิลปะภาพคนเหมือน

          เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระมากมายเกี่ยวกับการใช้สีโปสเตอร์เบื้องต้นในการวาดภาพคนเหมือนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ที่จะศึกษาและความเข้าใจของผู้ที่สนใจ

กำลังใจเล็กๆแด่ผู้เริ่มศิลปะ

ลักษณะท่าทางในการเขียนในการเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์

ลักษณะในการเขียนภาพคนเหมือน

วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพคนเหมือนด้วยสีโปสเตอร์

ขั้นตอนการเขียนภาพคนเหมือนด้วยสีโปสเตอร์

ผลงานของนักศึกษา

กำลังใจเล็กๆแด่ผู้เริ่มต้นศิลปะ

“นักรบย่อมเข้าใจนักรบด้วยกัน”  เป็นไปไม่ได้ที่คนตีดาบหรือควาญช้างจะเข้ามาใจหัวใจ    จิตใจของนักรบ    เช่นเดียวกันกับผู้ที่ทำงานศิลปะ   คนคนศิลปะด้วยกันเท่านั้นที่จะเข้าใจถึงหัวใจของคนทำงานศิลปะ   กล่าวมาเช่นนี้ผมเองมิได้จะผันตนไปเป็นผู้กำกับหรือเขียนบทละครแต่อย่างใด  แต่หลายครั้งในการทำงานศิลปะจะต้องมีคำปรามาส  หรือคำสบประมาทมาให้จิตกรผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ครุ่นคิด  ปวดหัวเล่นอยู่บ่อยๆ  เกี่ยวกับผลงานของเขา  คำวิจารณ์ในเชิงลบหรือเชิงเย้ยหยันนั้นมักจะทำให้คนทำงานศิลปะเกิดอาการท้ออยู่บ่อยๆเพราะผลงานศิลปะก็คล้ายผลผลิตและลูกหลานของผู้สร้างสรรค์นั้นเอง  ยิ่งตั้งใจผลิตมากก็ยิ่งรักและใส่ใจมาก   ยิ่งใส่ใจมากก็ยิ่งทุ่มเทมาก   ยิ่งทุ่มเทมากก็ยิ่งเป็นที่หมั่นไส้ของผู้คน(ในแวดวงเดียวกัน)เสมอ  แต่หากมองในมุมที่กลับกันจะพบว่าหากผลงานไม่ดีจริง   ไม่มีคุณค่าจริง  ผู้คน(ที่เชี่ยวชาญแต่ปรามาส)  เหล่านั้นคงไม่มาสนใจ  แต่แค่วิจารณ์ก็เท่ากับว่า  เขา  หรือ    พวกเขา    ก็สนใจผลงานของคุณแล้วไม่แน่อาจจะมีความอิจฉาลึกๆ   อยู่ในใจซึ่งต้องซ่อนเร้นไว้ก็ได้