ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

เปิดโลกศิลปะ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด    700307
ชื่อหนังสือ  เปิดโลกศิลปะ
ชื่อผู้แต่ง    Rosie  Dickins & Mari Griffith
สำนักพิมพ์   นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ครั้งที่พิมพ์   พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง
จำนวนหน้า  148    หน้า        
ราคา    385   บาท