ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

การละเล่นเด็กไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

7000469
ชื่อหนังสือ การละเล่นเด็กไทย
ชื่อผู้แต่ง อ.รุ่งนภา ทิมหาญ
พิมพ์ครั้งที่ 3 2548
ราครา120 บาท
จำนวนหน้า 160 หน้า
สำนักพิมพ์  ภูมิปัญญา


“การละเล่นของเด็กไทย” เล่มนี้เกิดจากความคิดคำนึงถึงความทรงจำเมื่อครั้งวัยเยาว์ที่วิดีโอเกมส์ คอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่ระบาดมีบทบาทในการเล่นของเด็กไทยอย่างเช่นปัจจุบันครั้งที่ได้สัมผัสความสนุกการละเล่นเด็กไทยในสมัยก่อนที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เช่น ลิงชิงหลัก ปลาหมอตกกระทะ เดินกะลา ตี่จับขี่ม้าส่งเมือง กาฟักไข่ อีตัก อีขีดอีเขียน หมากเก็บ เสือข้ามห้วย ดิฉันจึงขอยกตัวอย่าง การเล่น อีตัก  การเล่น อีตัก
อุปกรณ์ที่จะเตรียมมาเล่นหาง่ายมาก ผู้เล่นจะได้ฝึกการกะระยะ ฝึกนับ
จำนวนผู้เล่น 2-4 คน
อุปกรณ์ เมล็ดมะขาม หรือ เมล็ดน้อยหน่า กระดาษขนาด 10*10 ซ.ม.
วิธีการเล่น ผู้เล่นนำเมล็ดผลไม้ ที่มาหาได้ลงเป็นกองกลางคนละเท่าๆกัน ตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อนผู้เล่นจะต้องนำกระดาษมาทำเป็นที่ตักโดยจับมุมข้างใดข้างหนึ่งพับลงมา กะระยะตรงกึ่งกลางแล้วทำให้กระดาษซ้อนกัน ใช้มือจับตรงที่กระดาษพับซ้อนกันนี้ไว้เวลาจะตัก ผู้เล่นคนแรกหว่านเมล็ดผลไม้ไปบนพื้นกระดานนำที่ตักกระดาษมาตักเมล็ดผลไม้ทีละเมล็ดจนหมด หากตักไปเจอเมล็ดที่ติดกันห้ามทำให้เมล็ดอื่นไหว ถ้าทำไหวหรือเคลื่อนที่ถือว่า “ตาย” จะต้องให้คนอื่นเล่นต่อไป เมื่อตักจนหมดกองก็นำเมล็ดผลไม้ที่ตักได้มานับว่าใครได้มากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะ