ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

พลังงานความร้อน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700135
ชื่อหนังสือ  พลังงานความร้อน
ผู้แต่ง     วรวุฒิ  กองแก้ว    
สำนักพิมพ์  วัฒนาพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 1   2549
จำนวน  130  หน้า     
ราคา 115  บาท

“ความร้อนภายในโลกมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับวิถีการดำรงชีวิต รวมทั้งความเชื่อต่างๆเช่น เชื่อว่าน้ำแร่สามารถรักษาโรค หรือทำให้สุขภาพดีได้ หรือความเชื่อที่ว่า นรกร้อนๆอยู่ใต้ผืนดิน”   พลังงานความร้อนเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวเรา  เพราะในชีวิตประจำวันตลอดเวลา นับตั้งแต่ลืมตาตนเข้านอน เราแทบจะหนีไม่พ้นการใช้พลังงานความร้อนในสารพัดเรื่อง แต่ก็มีผู้ใช้พลังงานไม่น้อยที่ไม่รู้จักการใช้พลังงาน คือใช้ไม่เป็น และใช้อย่างไม่ประหยัด ปัญหาต่อไปคือการขากแคลน ซึ่งทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาพลังงานทดแทน
เราจึงอยากจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ทุกคนได้ไปค้นคว้ามาอ่าน เพื่อจะได้รู้ว่าการใช้พลังงานนั้นเป็นอย่างไร และการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองนั้นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตของเรา และสภาวะโลกร้อนในอีเป็นอย่างไร