ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

ศิลปะอลังการ พุ่ม พาน งานประณีตศิลป์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700377

ชื่อหนังสือ  ศิลปะอลังการ  พุ่ม  พาน  งานประณีตศิลป์

ชื่อผู้เขียน  อ. เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล

สำนักพิมพ์  เศรษฐศิลป์   ปีที่พิมพ์ 2552

จำนวนหน้า  72 หน้า

ราคา  250 บาท

หนังสือศิลปะอลังการ  พุ่ม  พาน  งานประณีตศิลป์  เป็นหนังสือเกี่ยวกับขั้นตอนการทำพานพุ่มผ้าที่ง่าย ๆ  หลากหลายแบบ  ได้แก่  พานพุ่มจันทรประภา  พานพุ่มม่วงมงคล  พานพุ่มเบญจาจันทร   พานพุ่มแพรพรรณราย   จะมีทั้งการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีทำส่วนประกอบต่าง ๆ และยังมีพานคู่บูชาเทพ