ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

เครื่องดนตรีไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

70094

ชื่อหนังสือ เครื่องดนตรีไทย

ผู้แต่ง อัษฎาวุฒิ สาคริก

พิมพ์ที่ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด

ครั้งที่ 2550

จำนวนหน้า 160 หน้า

ราคา 280 บาท 

ดนตรีไทย มรดกแห่งภูมิปัญญาที่สืบสานพัฒนานับจากอดีตความงามความไพเราะแห่งกระแสเสียงที่บรรเลงขับกล่อมอยู่ในทุกท้องถิ่นคือศิลปะที่รับใช้และสร้างสรรค์วิถีชีวิตและวัฒนาธรรมแห่งความเป็นไทย ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์และตัวตนของคนไทยเช่นเดียวกับอักษรและเลขไทย คนไทยใช้ชีวิตเคียงคู่กับเพลงและดนตรีจนซึมซาบเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ในหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีกมากมาย และใครเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยขึ้นมา สามารถรู้ได้ในหนังสือเครื่องดนตรีไทย ติดตามอ่านกันนะคะ