ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

รอบรู้เรื่องดนตรีไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค้ด   700313
ชื่อหนังสือ รอบรู้เรื่องดนตรีไทย
ชื่อผู้แต่ง ไพศาล อินทวงศ์
สำนักพิมพ์ สุวีริยาสาส์น
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546
จำนวน 151 หน้า
ราคา 85 บาท

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย จึงอยากให้ผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ
ในดนตรีมีความรักความงาม ความรู้สึก เคล้าระคนกันไปตามทำนองและลีลาของเพลงนั้นๆ ดนตรีและบทเพลงยังเป็นศาสตร์และศิลป์ล้ำลึก กล่อมเกลาผู้คนให้เกิดอารมณ์ละเมียดละเอียดอ่อน จนเชื่อกันว่าผู้มีดนตรีในหัวใจไม่อาจจะไปคิดร้ายหรือทำร้ายกันได้
คนไทยกับดนตรี มีความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างดนตรี กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และดูเหมือนว่าดนตรีอยู่ใกล้ๆทุกตัวคน แต่เนื่องจากความเป็นนามธรรมของดนตรี คือความไม่มีตัวตน ที่จะต้องอาศัยความรู้สึกสัมผัส จึงจะพบกับความงดงามของดนตรี ทำให้ดูเป็นว่าดนตรีเป็นเรื่องไกลตัวไปเลย
ขอให้ทุกคนลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะค่ะแล้วคุณจะรักดนตรีไทย