ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้ไว้อาลัยกระดาษ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700164

ชื่อหนังสือ            ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้ไว้อาลัยกระดาษ

ชื่อผู้แต่ง              อ.เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล

พิมพ์ที่                 สำนักพิมพ์  เศรษฐศิลป์

ปีที่พิมพ์               2552

จำนวนหน้า          72  หน้า

ราคา                 195  บาท

 

ในหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงเรื่อง  การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษที่มีสีสันสวยงาม  เป็นการจำลองดอกไม้จริงโดยใช้กระดาษเป็นสื่อ  และรู้จักนำสิ่งเหลือใช้มาดัดแปลงกระดาษให้เป็นดอก  ความงดงามของดอกไม้ที่มีมากมายนั้นงดงานพอ ๆ  กับจิตใจของคนเรา  สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

                สำหรับหนังสือเล่มนี้  ได้อธิบายขั้นตอน  วิธีอย่างละเอียด  ซึ่งน่าสนใจและคงได้รับความรู้เท่า ๆ  กัน  และอยากให้เพื่อน ๆ  มาลองศึกษากันดู  ว่าน่าสนใจแค่ไหน  สำหรับคนที่ชอบ วิชาศิลปะอย่างดิฉัน