ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้ไว้อาลัยกระดาษ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700164

ชื่อหนังสือ            ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้ไว้อาลัยกระดาษ

ชื่อผู้แต่ง              อ.เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล

พิมพ์ที่                 สำนักพิมพ์  เศรษฐศิลป์

ปีที่พิมพ์               2552

จำนวนหน้า          72  หน้า

ราคา                 195  บาท

 

ในหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงเรื่อง  การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษที่มีสีสันสวยงาม  เป็นการจำลองดอกไม้จริงโดยใช้กระดาษเป็นสื่อ  และรู้จักนำสิ่งเหลือใช้มาดัดแปลงกระดาษให้เป็นดอก  ความงดงามของดอกไม้ที่มีมากมายนั้นงดงานพอ ๆ  กับจิตใจของคนเรา  สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

                สำหรับหนังสือเล่มนี้  ได้อธิบายขั้นตอน  วิธีอย่างละเอียด  ซึ่งน่าสนใจและคงได้รับความรู้เท่า ๆ  กัน  และอยากให้เพื่อน ๆ  มาลองศึกษากันดู  ว่าน่าสนใจแค่ไหน  สำหรับคนที่ชอบ วิชาศิลปะอย่างดิฉัน