ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

เทคนิคการระบายสีน้ำ ดอกไม้ หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700025

ชื่อหนังสือ              เทคนิคการระบายสีน้ำ ดอกไม้ หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์

ผู้แต่ง                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกศล  พิณกุล

พิมพ์ที่                   หจก.เอมมี่เทรดดิ้ง  ปีที่พิมพ์ 2546

จำนวนหน้า             88 หน้า

ราคา                    195 บาท

 

ในหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงเรื่อง  การระบายสีน้ำที่สามารถปฏิบัติตามได้ สีน้ำเป็นสื่อวัสดุที่มีเสน่ห์และจับต้องได้  จิตรกรรมสีน้ำนับเป็นงานศิลปะยุคแรกๆ ของมนุษย์และปัจจุบันนี้  สีน้ำยังคงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายไม่น้อยไปกว่างานศิลปะอื่นๆและสีน้ำยังมีเสน่ห์ในตัวของมันเองอีกด้วย

และหนังสือเล่มนี้ ยังสร้างสรรค์ขึ้นจากความรู้สึกความเข้าใจเรื่องสีน้ำอย่างถ่องแท้