ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

ช่อดอกไม้คริสตัล

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700216

ชื่อหนังสือ            ช่อดอกไม้คริสตัล

ชื่อผู้เขียน             เกตแก้ว  อุนาศรี

พิมพ์ครั้งที่            1  2547

สำนักพิมพ์            วาดศิลป์

จำนวนหน้า           64  หน้า

ราคา                  160  บาท 

หนังสือช่อดอกไม้คริสตัล  เล่มนี้  เป็นหนังสือที่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียด  ทั้งการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งการทำกลีบดอกไม้  และการจุ่มสี  รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในงานประดิษฐ์ช่อดอกไม้คริสตัล ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ๆต่อไป และเพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างให้เกิดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ต่อไป