ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

สวนสวยจัดได้ ด้วยตนเอง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700116
ชื่อหนังสือ    สวนสวยจัดได้ ด้วยตนเอง
ชื่อผู้แต่ง        ยุคคล   จิตสำรวย
พิมพ์ครั้งที่  1   สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
จำนวนหน้า    174  หน้า
ราคา        199 บาท   

ในหนังสื่อเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดสวน หลายๆคนอาจต้องการความสะดวกสบายจึงจ้างนักจัดการให้ ซึ่งก็จะเป็นการจัดการตรงตามทักษะหรือความรู้ในงานด้านนี้ แต่ค่าใช้ส่วนหนึ่งที่ควรจะนำมาใช้ในความสวยงามให้กับสวนตัวเราเองสามารถที่จะจัดสวนได้โดยไม่ยากคะ
และยังบอกถึงข้อคิดบางประการที่ใช้ในการออกแบบสวนด้วยมุมมองที่เปิดโล่งจากด้านหน้า
อาทิเช่นขั้นตอนในการจัดสวน
1.วางกกอียิปต์ไว้ด้านสุดของมุมสวน
2.วางไผ่น้ำที่ปลุกในกระถางดินเผาสี่เหลี่ยมด้านเท่าขนาดกลางไว้ด้านหน้ากระถางกกอียิปต์
3.วางกระถางดินเผาสี่เหลี่ยมด้านเท่าขนาดเล็กไว้ด้านหน้ากระถางกกอียิปต์และวางกระถางดินเผาสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ด้านกระถางไผ่น้ำ
4.ปลูกซัลเวียแดงลงไปในกระถาง
5.ปลูกเฟินข้าหลวงใบหยิกลงไปในกระถาง
6.วางเดซี่เหลืองและไผ่ฟิลิปปินส์ไว้ด้านหน้ากระถางซัลเวียแดง
7.วางอิฐมอญก่อเป็นกำแพงเพื่อกำหนดขอบเขตสวน
8.โรยกรวดแม่น้ำคละสีลงไปในกรอบสวนที่วางอยู่