ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

ยิมนาสติก

อีเมล พิมพ์ PDF

 

70000750

ชื่อหนังสือ            ยิมนาสติก

ชื้อผู้เขียน            รังสฤษฏิ์  บุญชะลอ

พิมพ์ครั้งที่ 2        พฤศจิกายน 2543

สำนักพิมพ์           สกายบุ๊กส์

จำนวนหน้า          253  หน้า

ราคา                 65  บาท

 

ยิมนาสติก  มาจากรากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า  ศิลปะแห่งการเปลือยเปล่า  ซึ่งหมายถึงวิธีการสร้างเสริมให้ร่างกายสวยงามมีทรวดทรงที่ดีด้วยวิธีเปลือยกายเล่นกีฬาและมีการประกวดทรวดทรง  พร้องกับมีการแข่งขันกีฬากลางแจ้งต่อหน้าประชาชน ผู้ที่มีร่างกายสง่างาม  มีความสามารถทางการกีฬาก็จะได้ชื่อว่าผู้ชนะเลิศ

                หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความหมายกีฬายิมนาสติก  คุณค่าและแระโยชน์ของการเล่นกีฬา ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของยิมนาสติกประเภทต่าง ๆ  การฝึกเตรียมร่างกาย  กติกาการแข่งขัน  รวมไปถึงการฝึกทักษะเบื้องต้น

               

เนื้อหาบางส่วน เช่น

ความหมายของยิมนาสติก

                  ยิมนาสติก(Gymnastics)  มาจากรากศัพท์ภาษากรีกโบราณว่า  Gymno  ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าNecket  Art หรือ Nude แปลว่าไทยว่า “ ศิลปะแห่งการเปลือยเปล่า”  ซึ่งหมายถึงวิธีการสร้างเสริมให้ร่างกายสวยงาม และทรวดทรงดี .............................................................................

 

คุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬา

                1 กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น

                2. การทรงตัวดีขึ้น

                3. รูปร่างดีขึ้น

                4.ชะลอความเสื่อมของอวัยวะ