ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

เครื่องดนตรีไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

เลขที่หนังสือ 700094

ชื่อหนังสือ เครื่องดนตรีไทย

ผู้แต่ง อัษฎาวุธ สาคริก

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550

สำนักพิมพ์ สารคดี

ราคา 280 บาท

 

เนื้อหาพอสังเขป

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทีเกี่ยวกับความเป็นมาของดนตรีไทยตั้งแต่ประวัติเกี่ยวกับดนตรีไทยเมื่อ 2500 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ประเภทของดนตรีไทยว่ามีประเภทใดบ้าง ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี และที่ขาดไม่ได้เลยคือที่มาของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น เช่น

โปงลาง

โปงลาง เป็นคำที่ใช้เรียกกระดิ่งสำริดที่แขวนคอวัว โดยเรียกตามเสียงที่ได้ยิน ต่อมามีการนำชื่อเรียกนี้ไปเรียกชื่อลาย ( ทำนอง )ของแคนที่เป่าเลียนเสียงกระดิ่งดังกล่าว ต่อมาก็นำชื่อนี้ไปเรียกเครื่องดนตรีประเภทตีที่มีชื่อว่า หมากละกอ หมากขอลอ

การตีโปงลางนิยมใช้ผู้บรรเลงสองคนโดยแต่ละคนจะใช้ไม้ตีที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง ตีสอดประสานกัน คนหนึ่งตีเสียงเสพ(ประสานคู่เสียง) ส่วนอีกคนบรรเลงเป็นทำนองเพลงเช่นเดียวกับลายแคน

ดนตรีไทยในปัจจุบันนี้ถือว่ากำลังเสื่อมถอยลงไปเพราะคนในปัจจุบันคิดว่าดนตรีไทยเป็นดนตรีที่คนแก่เขาฟังกัน โดยที่ไม่รู้เลยว่าดนตรีไทยนี้ละที่ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงเทียบเท่านานาประเทศเขาได้