ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

วาดเส้นภาพคนเหมือน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700245

ชื่อหนังสือ วาดเส้นภาพคนเหมือน

เขียนโดย อนันต์ ประภาโส

สำนักพิมพ์ หจก.เอมี่ เทรดดิ้ง    

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549

จำนวน 160 หน้า

ราคา 130 บาท

หลายๆ คนอาจสงสัยว่า วาดเส้นคืออะๆไร การใช้ของแหลม ของมีคม หรือสีกดลงบนพื้นราบหรือกระดาษแล้วลาก ขีด ขูด จนเกิดเป็นร่องรอยของเส้นขึ้นมาก็เรียกว่าการวาดเส้น ได้ แต่การ สร้างศิลปะด้วยการนำเส้นมาวาดทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปะขึ้นนั้นหมายถึงการนำคุณสมบัติของเส้นมาวาดประสานกันจนกระทั่งเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงขึ้นมานำเส้นปรสานกันจนเกิดเป็นแสงเป็นเงาเกิดความกลม เกิด ความหนาเกิดน้ำหนักอ่อนน้ำหนักแก่เกิดระยะ เกิดมิติ เกิดเป็นพื้นผิวเกิดเป็นองค์ประกอบเกิดความเหมือนจริงเป็นแม่น้ำ ภูเขา ผู้คน หรือแม้จะไม่เหมือนจริงแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อแสดงความคิด อารมณ์ความรู้สึกของศิลปินออกมาได้โดยการใช้เส้นเหล่านี้ถือว่าเป็นงานศิลปะที่เกิดจากการวาดเส้น ดังนั้น การวาดเส้น ก็คือ การนำเอาเส้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสิลปะขึ้นมานั่งเอง อยากชวนเชิญเพื่อนๆมาอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะเป็นคู่มือฝึกฝนการวาดเส้นภาพคนเหมือนและสำหรับผู้ที่สนใจเพื่อการศึกษาแลพสามารถนำการวาดเส้นภาพคนเหมือนไปประกอบอาชีพได้ด้วย