ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

กีฬาพื้นเมืองไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700096

กีฬาพื้นเมืองไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน รศ.ชัชชัย  โกมารทัต 

จัดจำหน่ายโดย บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด 17/1 หมู่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 63 ถนนปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

ราคา  200 บาท

จำนวน  272 หน้า

 

เนื้อหา เรื่องที่ 2 เรื่องความหมายและความสำคัญของกีฬาพื้นเมืองไทย หน้า 14

ความหมายและความสำคัญของกีฬาพื้นเมืองไทย

คำว่า “กีฬา” เป็นคำที่ดูเหมือนทุกคนจะเข้าใจดดยอัตโนมัติว่าหมายถึงอะไร เมิอพูดถึงกีฬา ดูเผินๆ คล้ายกับทุกคนจะพอรู้ว่าคืออะไร แต่ถ้าลองบอกให้ช่วยจำกัดความคำว่า “กีฬา” จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาทันทีแม้แต่นักกีฬาผู้เกี่ยวข้องกับวงการกัฬาก็ยากที่จะจำกัดความคำว่ากีฬาได้ถูกต้อง เพราะคำว่า “กีฬา” จะมีความคาบเกี่ยวกับคำว่า “เกม” และมีคำเกี่ยวพันกับคำว่า “การเล่น” อย่างที่คนทั่วไปจะแยกออก