ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

การวาดภาพสีน้ำ ฉบับกระเป๋า

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ชื่อหนังสือ  การวาดภาพสีน้ำ ฉบับกระเป๋า

ผู้แต่ง  อนันต์  ประภาโส

อารีย์ คงพล

พิมพ์ที่  หจก.เอมี่ เทรดดิ้ง

จำนวนหน้า 138 หน้า

ราคา 200 บาท

ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของอารีย์ คงพล ณ วันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าศึกษา โดยเฉพาะในด้านเทคนิควิธีที่สามารถนำมาวิเคราะห์ แจกแจงเป็นขั้นตอนได้  เหมาะสำหรับเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่สนใจจิตกรรมสีน้ำมันเป็นอย่างยิ่ง หนังสือ การวาดภาพสีน้ำ เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำผลงานการสร้างสรรค์ของอารีย์มาวิเคราะห์ จัดระเบียบ และเรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเขียนภาพสีน้ำมันตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณ์

จิตรกรรมสีน้ำมัน

จิตรกรรมสีน้ำมัน คือผลงานภาพเขียนที่วาดขึ้นด้วยวัสดุทางศิลปะที่เรียกว่า สีน้ำมัน (Oil color) มักเขียนวาดลงผ้าใบขึงตึง (Canvas) โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น พู่กัน เกรียง ฯลฯ

จิตรกรรมสีน้ำมันมิไม่ใช่สิ่งที่ถูกค้นพบหรือสร้างสรรค์ขึ้นโดยใครคนใดคนหนึ่ง แต่มีวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยการศึกษาทดลองของศิลปินซึ่งใช้เวลาในการพัฒนายาวนานกว่า 100 ปี ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 โดยพยายามแสวงหาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่พัฒนาขึ้นจากแบบเดิมๆ