ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

ทวีปัญญาหาคำ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด 700080

ชื่อหนังสือ เรื่อง ทวีปัญญาหาคำ

ผู้แต่ง อ. หยาดพิรุณ รุ่งฟ้า

สำนักพิมพ์  ภูมิปัญญา     

พิมพ์ครั้งที่ 2

จำนวน 112 หน้า    

ราคา  79 บาท

เนื้อหา

หนังสือ “ทวีปัญญาหาคำ” เล่มนี้ นอกจากจะเป็นหนังสือเกมที่ช่วยฝึกทักษะในด้านภาษาไทยและสร้างความเพลิดเพลิน ในยามว่างแล้วยังถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง เพราะว่าได้รวบรวมถ้อยคำ แนวคิดหลากหลายแง่มุมที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต อาทิ ประชุมโคลงสุภาษิต  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) โคลงโลกนิติ คำกลอนต่างๆ จากผลงานของท่านสุนทรภู่ เป็นต้น ซึ่งสามรถนำมาใช้ เสริมสร้างพลังใจ หรือปรับปรุงแนวคิดให้ชัดเจนขึ้น เพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ หรือเป้าหมายที่หวังไว้