ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

เจาะเวลาหาอดีต

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700027

ชื่อหนังสือ           เจาะเวลาหาอดีต

ผู้แต่ง                 Fajiko-F-Fajio , อังคณา  รัตนจันทร์

สำนักพิมพ์           นานมีบุ๊คส์

ครั้งที่พิมพ์           1  กรกฎาคม  2551

จำนวนหน้า          128  หน้า

ราคา                 95  บาท

   เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ร่วมอยู่ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดและน่าอ่านมีรูปภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ด้วย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

เช่น เรื่องมนุษย์

    บรรพบุรุษของมนุษย์ เรียกว่า  ออสตราโลพิเทศ์ส ซึ่งอาศัยอยู่ในโลกเมื่อประมาณ หนึ่งล้านถึงห้าแสนล้านปีก่อน  ซึ่งมนุษย์นี้มีวิวัฒนาการมา    นั่นเองเริ่มแรกมนุษย์พันธุ์ใหม่ ที่เรียกว่า มนุษย์ดั้งเดิม และได้ผลิตเครื่องมือขึ้นมาซึ่งเรียกว่าขวานที่ทำจาก หินใช้ล่าสัตว์หรือป้องกันตัว

    เรื่องมนุษย์มีอีกมากมาย ในหนังสือเล่มนี้ที่ยังไม่ได้ยกตัวอย่างมาและ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อ่านไม่มากก็น้อยนะคะ