ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

700166

ชื่อหนังสือ           การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย

ชื่อผู้เขียน            อรรถวุฒิ  เนตรจินดา

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพ์ครั้งที่ 1  2551

จำนวนหน้า    268  หน้า

ราคา      500 บาท

         การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานในการจัดดอกไม้สด  การจัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา  ดอกไม้ในงานพิธีอุปสมบท  พิธีมงคล ฯลฯ  การประดิษฐ์ริบบิ้น  รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนมีทั้งภาพประกอบครับ