ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

พลังงานงานปัจจุบัน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600473

พลังงานงานปัจจุบัน  (ความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องของพลังงานจะช่วยในการอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดี)

ผู้เขียน ฉลาด พันธุ์แก้ว

พิมพ์ที่ บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพาพิช จำกัด 31/1-2 ถนนมหาไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

ราคา 180 บาท

จำนวน 189 หน้า

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ เรื่องพลังงานปัจจุบันจะช่วยในการอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดีเนื่องจาก

มีเนื้อหาทั้งหมด 5 บทดังนี้

  1. พลังงานกล
  2. พลังงานความร้อน
  3. พลังงานไฟฟ้า
  4. พลังงานแสง
  5. พลังงานเสียง

  ในบทนี้จะมาแนะนำบทที่ 2 พลังงานความร้อน จะยกตัวอย่างหัวข้อที่ 1  หน้าที่ 8 เรื่อง พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ มีเนื้อหาดังนี้

พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์

        ดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมากต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเพราะเมื่อใดที่พลังงานจากดวงอาทิตย์หมดไปดวงอาทิตย์จะส่งพลังงานออกมาในรูปของรังสีซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ในบริเวณใจกลางของดวงอาทิตย์พลังงานนิวเคลียร์จะถูกส่งออกมาในลักษณะการแผ่รังสีไปสู่อวกาศรอบๆดวงอาทิตย์ โดยความร้อนจากดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ 24,000,000 องศาฟาเรนไฮต์