ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

เอาชนะมะเร็งร้ายในชายหญิง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

เลขที่หนังสือ 600249

ชื่อหนังสือ เอาชนะมะเร็งร้ายในชายหญิง

ผู้แต่ง พ.ญ.ชัญวลี ศรีสุโข

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550

สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ

จำนวนหน้า 90 หน้า

 

เนื้อหาพอสังเขป

เมื่อมีข่าวคนดังหรือดารานักร้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลายๆคนคนบ่นกับดิฉันว่า  “  ทำคนเดี๋ยวไม่นี้เป็นโรคมะเร็งเสียชีวิตกันมากเหลือเกิน ’’

ฟังแล้ว ดิฉันมักจะเสริมต่อไปว่า  “ จริงค่ะ คนเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งกันมากจริงๆและไม่ใช่ดารานักร้องเท่านั้น คนธรรมดาสามัญก็เป็นมาก จนประมาณได้ว่า ไม่มีใครเลยที่อายุ  40 ปีขึ้นไป จะไม่มีญาติหรือคนรู้จักที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง  ’’

ใช่แล้วค่ะ โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่พบมากและเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโรค ประมาณว่ามีคนไข้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่ในโลก ปีละถึง 11 ล้านคน คนที่ตายด้วยโรคมะเร็งมีถึงปีละ 7 ล้านคนเฉลี่ยตายเพราะโรคมะเร็งนาทีละ 1 คนทีเดียว

สำหรับสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 3 ลองลงมาจากโรคหัวใจและอุบัติเหตุ โดยมีคนไข้โรคมะเร็งรายใหม่ในประเทศไทย ถึงกว่า  70 , 000 คนต่อปี

โรคมะเร็งตัวร้ายที่พบมากที่สุดในชายไทย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งช่องปากและลำคอ มะเร็งต่อมมดลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ส่วนโรคมะเร็งตัวร้ายที่พบมากที่สุดในหญิงไทยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งรังไข่

โรคมะเร็งแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน การจะผจญโรคอย่างเท่าทันมีความรู้แต่ละโรค ความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี นอกจากสามารถป้องกันความสูญเสียจากโรคมะเร็งได้แล้ว ยังทำให้สามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขและมีคุณภาพแม้ขณะป่วยเป็นโรคได้อีกด้วย

เรื่องการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องของโรคมะเร็ง จึงเป็นเรื่องที่ดิฉันคิดฝันมานาน มาสมหวังเมื่อคุณรัตนาแห่งสำนักพิมพ์สุขภาพใจได้ติดต่อให้ดิฉันเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เพื่อเผยแพร่เป็นแหล่งความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน