ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

อ้วนไขมัน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

6000167

ชื่อเรื่อง   อ้วนไขมัน

ผู้แต่ง     รศ.ดร.นพ.กำพล  ศรีวัฒนกุล

สำนักพิมพ์   สกายบุ๊ก

จำนวนหน้า 159 หน้า

ราคา   150 บาท

เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆ ด้านและปัญหาเรื่องความอ้วนเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและมีองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวพันมากมาย จึงเป็นไปได้ที่ความเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันบ้างบางประการ อย่างไรก็ตามผู้อ่านทุกคนควรจะได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับไขมันเป็นองค์ประกอบที่สุดในการทำให้เกิดความอ้วน และตระหนักว่าการควบคุมอาหารการออกกำลังกายและการปรับพฤติกรรมเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ