ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

การเสริมสร้างสุขภาพคนยุคใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600004

เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพคนยุคใหม่

ผู้แต่ง ดร.จรวยพร  ธรณินทร์

สำนักพิมพ์ บริษัท เอส พี  เอฟ  พริ้นติ้ง กรุ๊ป

พิมพ์ครั้งที่   1 พ.ศ 2538

จำนวนหน้า  320  หน้า

ราคา  175  บาท

 

       ท่านทราบหรือไม่ว่า โรคหรือความเจ็บป่วยที่คนไทยพบกันมากในปัจจุบันนี้มิใช่โรคที่เกิดจากตัวเชื้อโรคอีกต่อไปแล้ว เพราะโรคเหล่านี้ เช่น อหิวาตกโรค ไข้จับสั่นวัณโรค แพทย์สามารถควบคุมและป้องกันการระบาดได้ดีมาก  แต่คนไทยยุคใหม่กำลังเจ็บป่วย เพราะโรคที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโรคที่ป่วยเพราะอวัยวะเสื่อมสภาพ ไม่ใช่จากการติดเชื้อ

 

             คนไทยยุคใหม่มีเครื่องมือ เครื่องทุนแรง และบริการที่ทำให้คนสะดวกสบาย  ทันสมัย  และเพริดเพลินไปกับความเจริญทางวัตถุ จนลืมไปว่าคนมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาสุขภาพของตนเอง  คนต้องเคลื่อนไหวออกแรง จึงทำให้คนยุคใหม่ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอวัยวะค่อยๆ เสื่อมลง  เนื่องจากมิได้ถูกใช้งานเท่าที่ควร  และมีวิถีชีวิตที่ถูกใช้งานเท่าที่ควร และมีวิถีชีวิตที่ถูกกดดันจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆ ได้แก่  ภาวะน้ำหนักเกินการดื่มสุราและสูบบุหรี่จัด  อารมณ์เครียดและมลพิษ คนไทยยุคใหม่จึ่งมีงานยุ่งตลอดวัน จนไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจอารมณ์เครียดและสับสน  ร่างกายอ่อนแอ  ฉุนเฉียว  หงุดหงิด โมโหง่ายและโมโหร้าย