ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

เลี้ยงไก่บ้าน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค๊ด  600231
ชื่อเรื่อง     เลี้ยงไก่บ้าน     
ชื่อผู้แต่ง    เอก  สุจำนงค์   
สำนักพิมพ์     ไทยวัฒนาพานิช
จำนวน      45 หน้า
ราคา        38 บาท

     การเลี้ยงไก่ไว้ในบ้านจะช่วยเพิ่มรายได้และอาหารโปรตีนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในชนบทที่มีเศษอาหารอย่างเหลือเฟือ เช่นรำข้าว เศษข้าว ใบพืชต่างๆ ซึ่งนำมาใช้เป็นอาหารไก่ได้ดี
     การเลี้ยวไก่ไม่ใช่เรื่องยากหากผู้เลี้ยงให้ความสนใจอาจเลี้ยงเป็นอาชีพก็ได้ โดยเฉพาะแทบชายทะเลที่มีหอยและสัตว์น้ำอย่างชุกชุม เช่นจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ฯลฯ
      ไก่นอกจากจะให้เนื้อและไข่แล้ว มูลไก่ก็ใช่เป็นมูลปุ๋ยได้ดี พวกขนก็นำไปยัดทำที่นอน หมอน ไม้ขนไก่ ฯลฯ นอกจากนี้ไก่ยังช่วยทำความสะอาดบริเวณบ้านได้อย่างดี โดยการจิกกินเศษอาหาร เมล็ดข้าวที่ตกหล่นคุ้ยเขี่ยจับแมลงกิน
    เด็กในชนบทมักเป็นโรคขาดสารอาหาร(ทุพโภชนาการ)ดังนั้นการเลี้ยงไก่ไว้ประจำบ้านครอบครัว 10-15 ตัว จะช่วยเพิ่มอาหาร โปรตีน และเป็นการเสริมอาชีพอื่นได้ด้วย เพราะใช่เวลาประมาณ 1-2 เดือนก็ขายได้