ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

คู่มือการเลี้ยงสุกร

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600013

ชื่อหนังสือ          คู่มือการเลี้ยงสุกร

ชื่อผู้เขียน           บวรศักดิ์  หัสดิน  ณ  อยุธยา

สำนักพิมพ์           ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ  เพชรกะรัต

จำนวนหน้า          80  หน้า

ราคา                135  บาท

 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับด้าน การเลี้ยง  การจัดการ  การให้อาหารสุกร  และการป้องโรคสุกรอย่างถูกวิธี  ซึ่งเกษตรหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปปฏิบัติได้  และสามารถที่จะนำไปเพื่อการเลี้ยงสุกรได้อย่างถูกหลักวิธี ซึ่งสุกรสามารถนำไปประกอบอาหารต่างๆได้มากมาย  และยังเป็นความต้องการขอตลาดอีกมากมาย

เนื้อหาที่สำคัญ  คือ

-                   ประวัติการเลี้ยงสุกร

-                   การเลือกซื้อพันธุ์สุกรและการเลี้ยง

-                   การสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร

-                   โรคที่สำคัญของสุกรและการป้องกันรักษา