ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

มารู้เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเถิด

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค๊ด 600663
ชื่อเรื่อง   มารู้เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเถิด
ชื่อผู้แต่ง  ถวิล   สุขวงษ์
สำนักพิมพ์  วัฒนาพานิช
จำนวน    230   หน้า
ราคา      190 บาท


        นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้ศึกษาและค้นพบการกำเนิดของไฟฟ้า ในลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าเป็นของเหลว ไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี  วงจรไฟฟ้า
เราสามารถนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มากมายอย่างนับร้อยนับพันอย่าง ส่วนมากเราใช้ในการใหัแสงสว่างเป็นสิ่งแรก  นอกจากนั้นยังใช้ความร้อนสำหรับปรุงอาหาร ให้ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศในบ้านเรือน และสำนักงานของผู้ที่อาศัยในเขตร้อน   หรือให้ความอบอุ่นในเมืองหนาว  ตู้เย็น และตู้แช่แข็งส่วนมากจะใช้ไฟฟ้าสำหรับทำให้ความเย็นเพื่อเก็บรักษาให้อาหารเย็นและสดอยู่เสมอซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
  การประหยัดไฟฟ้าไม่ได้หมายถึงการไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยแต่เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีให้คุ้มค่ากับการใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปในแต่ละวัน...
          อย่างใช้ไฟฟ้าอย่างไม่มีคุณค่าอย่างวางเตาไมโครเวฟใกล้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และคอมพิวเตอร์
         อย่านำของร้อนเข้าไปแช่ในตู้เย็นเพราะความร้อนจากของร้อนจะเพิ่มอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้มากกว่าปกติ