ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

ปาล์มน้ำมัน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600037
ชื่อหนังสือ    ปาล์มน้ำมัน
ชื่อผู้แต่ง    ปรัชญา  รัศมีธรรมวงศ์
สำนักพิมพ์      เพชรกะรัต  จำกัด
จำนวนหน้า      88  หน้า

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับคุณสมบัติรอบด้านของปาล์มน้ำมัน  การเพาะปลูก รวมทั้งทิศทางตลาดปาล์มน้ำมันในระยะยาว
เสนอเนื้อหาบางตอนของปาล์มน้ำมัน

ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์
ต้น    เป็นไม้ยืนต้นจำพวกตรงปาล์มมีลักษณะคล้ายมะพร้าวมีความสูงประมาณ 6-15 เมตร  ไม่แตกกิ่งก้าน
ใบ    เป็นใบประกอบแบบขนนกในลักษณะแบบเรียงสลับกันออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด..................
ดอก    ปาล์มน้ำมันจะออกเป็นช่อเชิงลด  ที่บริเวณระหว่างก้านใบ  มีใบประดับขนาดใหญ่ 2 ใบ  กรีบดอกมีสีขาวนวล
ผล    ผลสดมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม  เมื่อสุกมีสีส้มแดง  ผลปาล์มน้ำมันจะออกเป็นทลาย..................
ราก    มีรากเกิดใต้ผิวดิน