ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

คู่มือการปลูกและขยายพันธุ์ขนุน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600725
ชื่อหนังสือ    คู่มือการปลูกและขยายพันธุ์ขนุน
ชื่อผู้แต่ง    นฤมล  มานิพพาน
พิมพ์ครั้งที่ 1  สำนักพิมพ์  ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ  เพชรกะรัต
จำนวนหน้า   78  หน้า
ราคา  150  บาท

หนังสือเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของขนุน  เริ่มตั้งแต่ การคัดเลือกสายพันธุ์  วิธีการปลูก และดูแลรักษา  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจหาความรู้
นำเสนอเนื้อหาบางตอน
พันธุ์ขนุน
ขนุนเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยม  เพราะขนุนมีรสชาติหวาน และฉ่ำน้ำ  ขนุนแบ่งออกเป็น 2  พันธุ์  คือ
1 จำปาดะ  คือ  ขนุนที่มียวงหนา  สีเหลืองแดงเหมือนดอกจำปาดะ
2. ขนุนหนัง  เมื่อสุกจะมีเนื้อแข็ง
การขยายพันธุ์ของขนุนมีหลายวิธี  ได้แก่  การทาบกิ่ง  วิธีการติดตา  และการต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม (วิธีการขยายพันธุ์ของขนุนสามารถศึกษาได้จากคู่มือการปลูกและขยายพันธุ์ขนุน)