ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

ชีวิตสดใสเมื่อถึงวัยสูงอายุ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด  600019

ชื่อหนังสือ เรื่อง ชีวิตสดใสเมื่อถึงวัยสูงอายุ

ผู้แต่ง ผศ. กองเทพ เคลือบพานิชกุล

สำนักพิมพ์ ไพลินบุ๊คเน็ต        

พิมพ์ครั้งที่  1 : 2546

จำนวนหน้า  112  หน้า   

ราคา  88  บาท

เนื้อหา

“ ชีวิตสดใส เมื่อถึงวัยสูงอายุ ” ฟังดูแล้วหลายๆคนอาจจะค้านว่า วัยสูงอายุนี่หรือที่จะมีชีวิตสดใส เพราะหากใครเอ่ยถึงผู้สูงอายุหรือคนแก่แล้ว ภาพที่ตามมาคือชายหญิงที่มีอายุมาก มีผมสีขาวโพลน กลังงองุ้ม มีโรคประจำตัว ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และสิ่งอื่นๆ ที่แสดงถึงความเสื่อมทั้งหลาย จริงอยู่ที่ว่าความชราภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของทุกคน แต่ก็มีวิธีทำให้ชีวิตมีความสดใสได้อย่างไม่แพ้วัยหนุ่มสาวเลย

ร่างกายและจิตใจต้องเดินควบคู่กันไป อย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร่วงโรยไปตามเวลา อย่าปล่อยให้จิตใจหดหู่และเศร้าหมอง เพราะจะไม่มีคำว่า “ แก่ ” ถ้าคุณยังทำตัวเป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอ