ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

คิดอย่างผู้ยิ่งใหญ่

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600695

ชื่อเรื่อง คิดอย่างผู้ยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง ดร.พรรณี เกษมมล

จำนวนหน้า 254 หน้า

ราคา 220 บาท

 

เนื้อเรื่อง

หนังสือ คิดอย่างผู้ยิ่งใหญ่เล่มนี้ก็เช่นเดียวกัน ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านเรียนรู้เรื่องของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลก แต่ในนัยผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเรียนรู้วีการการคิดที่แตกต่างกันของบุคคลเหล่านั้น ทั้งนี้เพราะเยาวชนวัยรุ่นวัยเรียนจะมองหาแนวคิดที่ตนเองคิดว่าดีมาเป็นแนวทางหรือตัวอย่างในการดำเนินชีวิต หนังสือเล่มนี้มีทั้งเรื่องของผู้ที่คิดทำไม่ดีในสายตาของชาวโลก