ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

แพทย์แผนโบราณ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600370

ชื่อหนังสือ  แพทย์แผนโบราณ

ผู้แต่ง  พีระ  บุญจริง

ประวัติการพิมพ์   2541

จำนวนหน้า  164  หน้า

ราคา  160  บาท

 

เนื้อหาเป็นการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของการแพทย์พื้นบ้านทุกสาขาอย่างกว้างๆทั้งทางตะวันออกทั้งได้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียข้อแตกต่างและปรัชญาของการแพทย์ทั้ง2ระบบคือการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนโบราณ

การแพทย์แผนโบราณกับสื่อมวลชน

สื่อมวลชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการแพทย์แผนโบราณสื่อมวลชนถือว่าการแพทย์แผนโบราณเป็นแพทย์ส่วนเกินเพราะการรักษาไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังและมีระบบแต่ต่อมาในสมัยปัจจุบันนี้สื่อมวลชนได้เริ่มให้ความสนใจบทความในหนังสือพิมพ์จะปรากฏเรื่องธรรมชาติบำบัดสมุนไพร การรักษาโดยไม่ใช้ยา  กายภาพบำบัด  การฝังเข็มโยคะและอื่นๆ  แสดงว่าสื่อต่างๆได้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น