ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

การแปรรูปและการถนอมอาหาร

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600715

ชื่อหนังสือ  การแปรรูปและการถนอมอาหาร

ผู้แต่ง  สมปอง  แว่นไธสง

ปีที่พิมพ์   2548

จำนวนหน้า   151   หน้า

ราคา   145  บาท

 

ในการถอมอาหารอย่างไรก็ตาม   ผู้สนใจควรหมั่นฝึกฝน  และปรับส่วนประกอบของให้มีรสชาติถูกปากผู้รับประทาน  ซึ่งเราควรอาศัยเทคนิคเคล็ดลับของแต่ละคน  แต่ละท้องถิ่น 

ในปัจจุบันหากจะถามถึงประเทศที่มีชื่อเสียงในการปรุงแต่งอาหารที่ได้รสชาติดี  จนทั่วประเทศนิยมยกนิ้วให้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศไทยซึ่งประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องการปรุงอาหารที่รสชาติอร่อยโดดเด่นจนเป็นเอกลักษณ์คนไทยเป็นชนที่มีวัฒนธรรมในการฉลาดเรื่องการปรุงอาหารมาตั้งแต่ดีดกาล

ความสำคัญของการถนอมอาหาร

1.ช่วยบรรเทาการขาดแคลนอาหารในยามเกิดภัยธรรมชาติ  เกิดภาวะแห้งแล้งผิดปกติ  หรือเกิดความจำเป็นต้องใช้

2.ช่วยให้เกิดการกระจายอาหารไปได้สถานที่หรือบางประเทศที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยอาหารจากแหล่งที่อื่นหรือส่งเป็นสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ  ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งสินค้าที่ส่งไปขายยังต่างประเทศจะต้องมีคุณภาพที่ดีและมีปริมาณมากพอสมควร  ภาชนะที่บรรจุต้องไม่ทำให้ผลิตผลเสียหายง่าย

3.ช่วยให้มีอาหารบริโภคนอกเวลา คือ เมื่อพ้นฤดูการผลิตของผลิตผลทางการเกษตรนั้นๆแล้ว ยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้มาบริโภคตามต้องการได้