ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

รู้ทันโรค ไข้หวัดใหญ่ หวัดสายพันธุ์ใหม่ หวัดซาร์ ไข้หวัดนก แยกได้ดูแลรักษาด้วยตนเอง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด  600355

รู้ทันโรค ไข้หวัดใหญ่ หวัดสายพันธุ์ใหม่ หวัดซาร์ ไข้หวัดนก แยกได้ดูแลรักษาด้วยตนเอง

พรไพโรจน์  พัวพิทักษ์

จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย บริษัท ไพลินบุ๊คเน็ต จำกัด

ISBN   978-974-295-797-1

จำนวนหน้า 128 หน้า

ราคา 109 บาท

คำนำ

โรคไข้หวัดชนิดต่าง ๆ ที่โลกเราประสบปัญหาการแพร่ระบาดอยู่บ่อยครั้ง มีสาเหตุจากไวรัส  ซึ่งมีอยู่มากชนิดนัก ทั้งยังเกิดการผ่าเหล่ากลายพันธ์การผสมข้ามสายพันธ์ ด้วยเหตุที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะกันมากในฟาร์มสัตว์และในคน ทั้งยังมีปัจจัยของโลกร้อนทำให้เชื้อโรคต้องปรับตัวเพื่อการอยู่รอด จึงส่งผลให้เชื้อไวรัสหวัดซึ่งติดต่อกันง่ายมากทางจมูก ปาก เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร กลายเป็นโรคระบาดที่เราต้องระวังกัน

สารบัญ

-                   โรคหวัด

-                   ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009

-                   ไข้หวัดมรณะ

-                   ไข้หวัดใหญ่

-                   ไข้หวัดนก

-                   แยกโรคหวัดด้วยตนเอง

-                   มีไข้ อย่างไรควรไปพบแพทย์?

-                   ความรู้เรื่องการใช้ยาแก้หวัด คัดจมูก ละลายเสมหะ

-                   สมุนไพรรักษาไข้หวัด

-                   ชนิดปรอดวัดไข้

-                   การใช้แผ่นเจลลดไข้

-                   การล้างจมูกในเด็กเล็ก

-                   การล้างจมูกในเด็กโตหรือผู้ใหญ่

-                   การดูดน้ำมุกในเด็กทารก