ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

ความรู้รอบตัวปัญหา 2000 ข้อ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600029

ชื่อหนังสือ ความรู้รอบตัวปัญหา 2000 ข้อ

ผู้แต่ง อ.ชิต ภิบาลแทน

สำนักพิมพ์ หอสมุดกลาง 09

จำนวนหน้า 191 หน้า

ราคา 50 บาท

 

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้รวบรวมปัญหาน่ารู้ในหมวดความรู้รอบตัว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั้งหลายได้ใช้เป็นคู่มือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นคู่มือในการเตรียมสอบไล่ สอบคัดเลือก ในโอกาสต่างๆ การจัดเนื้อหาเพื่อให้เข้ารูปของความรู้รอบตัวโดยแท้จริง

เช่น ชุดที่ 1

1.มนุษย์อวกาศคนแรกของโลกชื่ออะไร?

(พ.ต.ยูริ กาการิน ชาวรัสเซีย)

2.เขื่อนลำปาวตั้งอยู่ในจังหวัดใด?

(อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์)

3.จังหวัดใดของไทยที่มีคนต่างด้าวน้อยที่สุด?

(แม่ฮ่องสอน)

4.ประเทศบังคลาเทศเดิมชื่ออะไร?

(ปากีสถานตะวันตก)

5.หนังสือเล่มแรกของไทยชื่อว่าอะไร?

(จินดามณี)

เป็นต้น