ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

โลกของเรา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสหนังสือ 500126

ชื่อหนังสือ โลกของเรา

ชื่อผู้แต่ง สมพร  ผลากรกุล

สำนักพิมพ์ ปิรามิด

พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ ธันวาคม 2545

จำนวนหน้า 64 หน้า ราคา 40 บาท

เรื่อง...ภายในโลกและเปลือกโลก

หนังสือเล่นนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับโลกของเรา ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้างของโลกนี้ ความเป็นมาของโลกนี้ การดำรงชีวิตของสัตว์ต่างๆบนโลก รวมทั้งพลังงานต่างๆภายในโลกด้วย หนังสือเล่มนี้น่าจะเหมาะสมกับเพื่อนๆที่ชอบในด้านการศึกษาค้นคว้า เพื่อที่จะได้ทราบความเป็นมาของโลกของเราได้ดียิ่งขึ้น

ประมาณ 4,6000 ล้านปีมาแล้ว โลกเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ ร้อนแรงประกอบด้วยหินที่หลอมเหลวหมุนรอบดวงอาทิตย์ ต่อมาผิวโลกก็เย็นลงก่อนและละลายกลายเป็นเปลือกโลก ธาตุต่างๆที่มีอยู่จะรวมกันเป็นแร่ธาตุผสมกับหิน เกิดเป็นหินชนิดต่างๆ ต่อมาโลกเริ่มมีบรรยากาศ เกือบจะเป็นขณะเดียวกับที่หินที่เปลือกโลกสึกกร่อนไปโดยลมฝนหรือกระแสน้ำ แรงจากกระแสลม กระแสน้ำทำให้ผิวโลกเปลี่ยนแปลงไป เราได้ศึกษาส่วนประกอยของหินเปลือกโลก แต่หินในชั้นที่ลึกลงไปยังคงลึกลับอยู่ ที่จะขุดลึกลงไปได้อย่างมากก็เพียง 10 กิโลเมตร ที่พอจะทราบเกี่ยวกับหินที่ลึกลงไป นอกจากใช้สว่านเจาะ  ก็ได้มาจากลาวาและก๊าซที่ออกมาจากภูเขาไฟ หรือบางแห่งบนพื้นโลกที่ซึ่งหินจากชั้นที่ลึกลงไปถูกผลักดันขึ้นมาที่ผิว นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้โครงสร้างภายในของโลก โดยการศึกษาวิธีทางที่คลื่นจากเวลาเกิดแผ่นดินไหวเบนโค้งและช้าลงขณะผ่านชั้นของหิน