ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค้ด 500256
ชื่อหนังสือ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
ผู้แต่ง ปิยบุตร  หล่อไกรเลิศ
สำนักพิมพ์  ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ครั้งที่พิมพ์ มิถุนายน  2546
จำนวนหน้า  143 หน้า
ราคา  120  บาท

      การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ เป็นหนังสือที่ทำความรู้จักสัตว์นานาสารพัดวงจรชีวิตของสัตว์ กินเพื่ออยู่ การสืบพันธุ์ของสัตว์ วิวัฒนาการและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ สังคมของสัตว์ ระบบนิเวศและสัตว์ป่า

    ในโลกนี้มีสัตว์อยู่จำนวนมากมายหลายชนิด  แต่ละชนิดมีลักษณะรูปร่างและพฤติกรรมต่างกันไป  แต่ในความแตกต่างกันไป แต่ในความแตกต่างนี้มีหลายสิ่งที่เหมือนกันไม่ว่าสัตว์จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ต้องการมีปฏิกิริยาเคมีภายในร่างกายที่ลักษณะขั้นพื้นฐานเหมือนกัน เช่น ความต้องการอาหาร การย่อยอาหาร การลำเลียงอาหารการสืบพันธุ์ การเคลื่อนที่

เซลล์(cell)
    มนุษย์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์มาเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากเซลล์มีขนาดเล็กมาก ทำให้มนุษย์ในสมัยโบราณไม่สามารถมองเห็นเซลล์ได้  กระทั่งวิทยาการและเทคโนโลยีเริ่มก้าวหน้ามากข้นจนสามารถประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ได้สำเร็จใน ค.ศ.1591 โดยพี่น้องตระกูลยานเซน ชาวฮอลันดา กล้องจุลทรรศน์ในยุคแรกมีกำลังขยายไม่มากนัก แต่ก็ดีกว่าการใช้แว่นขยายสูงประมาณ270เท่าถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1665โดย รอเบิร์ต ฮุก
เขาใช้กล้องจุลทรรศ์กำลังสูงที่เขาคิดค้นข้นส่องชิ้นของไม้คอร์กที่ผ่านเป็นแผ่นบางๆ พบว่า โครงสร้างของไม้คอร์กประกอบไปด้วยช่องขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายห้องเรียงต่อกันเป็นจำนวนมากเขาเรียกช่องเหล่านั้นว่า เซลล์ ซึ่งแปลว่าห้องว่าง รอเบิร์ต ฮุกเป็นคนแรกที่ใช้คำว่าเซลล์ในทางชีววิทยา