ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

โลกและหิน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

500713

เรื่อง   โลกและหิน   

ผู้แต่ง   เสรีวัฒน์  สมินทร์ปัญญา  

จัดพิมพ์โดย  ชมรมเด็ก  

จำนวนหน้า 287  หน้า

ราคา  200  บาท  

พิมพ์ครั้งที่  3  พิมพ์ พ.ศ. 2543


สารบัญ
โครงสร้างและคุณสมบัติภายในของโลก
โครงสร้างภายในโลก
คุณสมบัติภายในโลก
ความดันและอุณหภูมิภายในโลก
มวลและความหนาแน่นของโลก
คลื่นความไหวสะเทือน
ตัวอย่างสารบัญ   เรื่อง    โครงสร้างและคุณสมบัติภายในของโลก
โครงสร้างภายในโลก  มนุษย์สามารถมองเห็นหรือสังเกตส่วนประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพภายในโลกได้ในขอบเขตจำกัด เช่นจากการทำเหมือง  การเจาะสำรวจ ซึ่งกระทำได้ในระดับความลึกไม่มากนักดังนั้นจึงหันมาแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอ้อม    โดยใช้วิทยาศาสตร์สาขาธรณีฟิสิกส์อันเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของโลก เช่น  การใช้เครื่องมือวัดคลื่นแผ่นดินไหว