ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

ประวัตืดาราศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค๊ด 500418

ชื่อเรื่อง ประวัตืดาราศาสตร์

ผู้แต่ง สิงโต ปุกหุต

สำนักพิมพ์ สุวีริยาสาส์น จัดพิมพ์ 

เป็นหนังสือเกี่ยวกับดาราศาสตร์ซึ่งเป็นประวัติดาราศาสตร์(300ปี ดาราศาสตร์ไทย)ถ้าอ่านหนังสือนี้ก็จะทราบเรื่องที่น่าสนใจ แต่ละยุคในต่างประเทศด้วยความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะ300ปีของดาราศาสตร์ไทยนั้น มีประวัติต่อเนื่องอย่างพิสดาร น่าศึกษากว่าของชาติใด

ดาราศาสตร์มีมาแต่คราไหน

ดาราศาสตร์คืออะไร

คือ วิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับดาว และวัตถุท้องฟ้าอื่น รวมทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ เช่น อุปราคา,ดาวหาง,ดาวตก เป็นต้น

ความเป็นมาของดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์น่าจะเป็นวิชาที่เก่าแก่ที่สุด เพราะนับแต่มีมนุษย์อยู่บนโลก เขาย่อมได้เห็นได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมความธรรมชาติเสมอมา แล้วก็เริ่มสังเกตจดจำและเล่าต่อๆกัน เช่น เมื่อมองออกไปรอบตัวเห็นพื้นดินราบ ดูออกไปไกลๆก็ยังเห็นแบนจึงคิดกันว่าโลกแบน มองฟ้าเห็นโค้งคล้ายฝาชีหรือโดม มีดาวให้เห็นเคลื่อนข้ามศีรษะไปทุกคืน กลางวันมีลูกกลมแสงจ้าให้แสง,สี และความร้อน คือดวงอาทิตย์ เคลื่อนมาแล้วก็ลับขอบฟ้าไป